gillfast
gillfast@gmail.com | 4 Blog(s)

נקודות למחשבה או ״טיפים״

gillfast
ינואר 12, 2022

ריכזנו עבורכם מס’ נקודות ושאלות אשר עלינו לשאול עצמנו בבואנו להשקיע בנכסים מעבר לים – עשה ואל תעשה: מהות ההשקעה – כמשקיעים בנכסים בארה”ב, למרביתנו אין כוונה להכיר את הנכס, לבקר בו או לבדוק אותו. למעשה אנו רוכשים “עץ” במטרה להנות מ”פירותיו” ו/או מהשבחתו כך שזהות הנכס הספציפי אינה קריטית למעשה.

מילון מונחים

gillfast
ינואר 10, 2022

כולנו נתקלים בשוק הנדל״ן במהלך חיינו, בין אם אנו רוכשים נכס למגורים, שוכרים, מוכרים, משכירים, יורשים או משקיעים בנכסים מסוגים שונים. כיום כשהעולם הוא כפר גלובלי אחד גדול, אנו חשופים להזדמנויות השקעה ארקטיביות בנכסים בחו״ל ואפיק השקעה זה הופך יותר יותר שכיח הן בקרב אנישים פרטיים והן בקרב חברות וגופי