נקודות למחשבה או ״טיפים״

gillfast
ינואר 12, 2022

ריכזנו עבורכם מס’ נקודות ושאלות אשר עלינו לשאול עצמנו בבואנו להשקיע בנכסים מעבר לים – עשה ואל תעשה:

מהות ההשקעה – כמשקיעים בנכסים בארה”ב, למרביתנו אין כוונה להכיר את הנכס, לבקר בו או לבדוק אותו. למעשה אנו רוכשים “עץ” במטרה להנות מ”פירותיו” ו/או מהשבחתו כך שזהות הנכס הספציפי אינה קריטית למעשה. אנו משקיעים בתכנית עסקית ולמעשה משקיעים במי שעומד לפנינו ולכן השאלה הראשונה היא האם אנו אכן מוכנים להשקיע בו.

תפקיד החברה באמצעותה מתבצעת ההשקעה – האם החברה היא משווקת, מוכרת, מטפלת, משקיעה? קיימות חברות אשר רק מוכרות את הנכס ובכך מעבירות את הטיפול לחברות בחו”ל, חברות המלוות את המשקיע לכל אורך הדרך, חברות המשקיעות בעצמן, חברות מנהלות וכיו”ב. כשמקיעים אנו מעוניינים שהחברה איתה התחלנו את התהליך תלווה אותנו לאורך כל הדרך בין אם מדובר בהשקעה לטווח קצר ובין אם אנו משקיעים לתקופת זמן ממושכת.

מה האינטרס? האם החברה עימה אנו מתקשרים מקבלת את כל תמורתה בתחילת הדרך או שחלק מתמורתה מתקבל במהלך תקופת ההשקעה ו/או בסיומה? לפרמטר זה חשיבות בהערכת האינטרס של החברה לייצג אתכם, להתאמץ ולהשיג את התוצאה המיטבית. תמורת החברה יכולה להיות באמצעות חלוקה של דמי הטיפול על פני מספר נקודות זמן במהלך הפרוייקט, חלקה ברווח במקרים בהם היא שותפה להשקעה ועוד. ככל שלחברה קיימים אינטרסים זהים או קשורים לאינטרסים שלנו כמשקיעים, קיים בטחון גדול יותר שהחברה תעשה כל שביכולתה למקסם את הרווחים הנובעים מההשקעה.

מידע ושקיפות – האם מועבר לנו המידע הנדרש לנו באופן שוטף וזמין? האם החברה יוזמת העברת מידע, האם ישנה נגישות למידע באופן שוטף והאם לבקשתנו מתקבל מידע תוך זמן סביר.

מודעות – בד”כ בבואנו להשקיע בנכסים, אנו מבקשים להשיג תשואה גבוהה יותר מזו המתקבלת בפקדון בנקאי או מכשיר פיננסי “בטוח” אחר. בכל השקעה, מעצם טבעה קיים סיכון אשר בצדו ההזדמנות והסיכוי. סיכון לכשעצמו אינו מילה גסה אך עלינו לדעת למה אנו נכנסים ולהיות מודעים למרכיבי הסיכון והסיכוי. גם כשהחברה נכנסת איתנו להשקעה מסויימת, אין הדבר לכשעצמו מהווה ערובה להיעדר סיכונים אך יחד עם זאת יש בכך בכדי להעיד על פוטנציאל ההשקעה שכן החברה לא תיכנס להשקעה שהיא איננה חושבת שתהיה רווחית עבורה.

תשואה מובטחת?! בשנים האחרונות אנו עדים לתופעות של הבטחת תשואה במסגרת השקעות בתחומים שונים. לצערינו הרב, למדנו כי לא אחת מדובר בפעילויות בלתי ראויות ולעיתים אף בלתי חוקיות. אין בכך בכדי להצביע כי כל הבטחת תשואה אינה אמיתית, אך לאור הפיתוי העצום בתשואה מובטחת, עלינו לשאול עצמנו מה מקור הבטחת התשואה? האם וכיצד “יש כיסוי” להבטחה זו? למעשה עלינו לשאול האם אנו היינו מבטיחים תשואה באותה סיטואציה.

שאלו שאלות בתקופת בחינה של כל השקעה – זה הזמן. כדאי ללקט אינפורמציה, לקבל תשובות על שאלות שמעסיקות אתכם הן לגבי פרוייקט ספציפי והן בנושאים כללים. שלב זה חשוב בהבנת ההשקעה עצמה, הגוף עימו אתם מתקשרים, מקצועיות וכיו”ב.

קבלו החלטה – לאחר שבחנתם את רצונכם להשקיע, קבלו החלטה – כן או לא? אין טעם להתחבט ולדאוג לכל אורך תקופת ההשקעה. אם בחנתם את צעדיכם בקפידה, אין צורך לדאוג ולעסוק בכך כל הזמן.

תקופת ההשקעה – עלינו לבחון האם תקופת ההשקעה תואמת את צרכינו. קיימות השקעות לטווחים ארוכים יותר, כאלה שמימושן עשוי לארוך זמן ממושך, השקעות שתקופתן ארוכה וקשיחה ולעומתן השקעות גמישות יותר בפרוייקטים לטווח קצר יותר וכיו”ב. מודעות לאופי ולתקופת ההשקעה תורמת להבנת מכשיר ההשקעה ולהתאמת ההשקעה לציפיותנו.

מבנה ההשקעה – קיימות דרכים שונות להשקיע בנכסים ולמבנה ההשקעה עשויה להיות השפעה על תקופת ההשקעה, גמישותה, מידת ההשפעה, הסיכונים, הסיכויים, ההזדמנות וכיו”ב.